Over Problemcar.nl

Wat is Problemcar.nl?

Problemcar.nl is een internetforum waar men vragen kan stellen betreffende problemen of storingen aan auto’s. Iedereen die de site bezoekt kan de vragen lezen en (na registratie) ook antwoorden plaatsen. Het is in het jaar 2001 opgezet door toenmalig garagehouder Siem Bijman uit Siddeburen.

Het verhaal achter Problemcar.nl

Aan het begin van deze eeuw waren er meer dan 10.000 universele garagehouders in Nederland en met België erbij zelfs wel 15.000. Universeel betekent dat ze alle merken en type auto’s onderhielden en verkochten.

Rond de jaarwisseling was de kennis van de gemiddelde automonteur vooral gericht op het sleutelwerk en met de toenemende elektronica in auto’s kwamen deze monteurs steeds vaker voor problemen te staan waar ze geen oplossing voor wisten. Een kapotte versnellingsbak repareren was voor veel monteurs in die tijd een leuke en uitdagende klus, echter met elektronisch geregelde inspuitsystemen haakten ze af.

Gevolg was dat auto’s met storingen op het gebied van elektronica soms dagenlang in de werkplaats stonden te wachten op een oplossing. Klanten werden ongeduldig en vaak was dan de enige oplossing voor de universele garage om de auto maar naar de merkdealer te brengen aangezien daar de ondersteuning vanuit de importeur beschikbaar was.

Garagehouder Siem Bijman uit Siddeburen was zo’n universele garagehouder met enkele uitstekende monteurs in dienst. Maar ook zijn mannen waren niet goed genoeg geschoold op elektrisch en elektronisch gebied met als gevolg dat ook in zijn garage regelmatig auto’s met problemen bleven staan.

Als eigenaar van een garagebedrijf kom je regelmatig in contact met andere garagehouders en bovenstaande situatie kwam bij al zijn collega’s voor. Sommigen hadden daarom ook besloten om zich te concentreren op bepaalde merken zodat ze zich daar in konden specialiseren.

Anderen gingen zich meer bezighouden met alleen de handel en besteden de garantieklussen uit aan specialisten of dealers. Maar de meeste garagehouders bleven universeel, mede omdat ze in een dorp of wijk een vaste klantenkring hadden met een divers aanbod van auto’s.

Door bovenstaande situatie kwam Siem Bijman op het idee om de kennis die bij de monteurs/garages voorhanden was te bundelen. Hij wist uit ervaring dat monteurs altijd elkaar willen helpen en nu was de enige vraag; hoe kom je met elkaar in contact?

De oprichting van Problemcar.nl

Problemcar.nl werd daarvoor ontwikkeld en met wat reclamecampagnes in vakbladen kwamen de monteurs in contact met het webforum. Vele garages vroegen hulp en vele monteurs boden die hulp. De vragen en oplossingen bleven beschikbaar zodat een ieder kon gaan zoeken op de site en na meer dan 20 jaar zijn er bijna 1 miljoen reacties op ruim 200.000 vragen in de database. Gratis te doorzoeken middels een geavanceerde zoekfunctie.

"over-problemcar" // resources/views/layouts/app.blade.php